Bli distributør

 

Ønsker du en ekstra inntekt, mer fleksibel jobb, eller ganske enkelt
handle produktene via egen nettside?

Frihet til å kunne velge arbeidstid, arbeidssted og med hvem du vil jobbe
med. Du er din egen sjef, du har ingen ansatte. frihet til å dyrke dine hobbier,
frihet til å bestemme selv. Som distributør i Herbalife kan du dra nytte av
selskapets profilering, produktutvikling, og utdanning verden over. Dessuten
er det i Norge bygget opp betydelig kompetanse innenfor utdanning av
distributørene. Det finnes både lokale sentra og ikke minst online
utdanning på en enkel plattform. Det er basert på egne distributørers erfaringer
i de 16 årene Herbalife har vært i Norge.

For å bli distributør i Herbalife, må du registrere deg direkte hos selskapet.
Det er ingen krav til varekjøp. Du vil derimot ha rettighet til å handle produkter
direkte fra selskapet fra minimum 25% rabatt. Max rabatt er 50%.For å få en
distributøravtale, må du ha en sponsor. Din sponsor er den personen som er
din opplæringsansvarlig om du ønsker å drive dette som en forretning i liten
eller stor målestokk. Det betyr at du faktisk også kan tegne en distributøravtale
med Herbalife om du som fornøyd kunde kun ønsker å ha rabatt på dine
produktkjøp og ikke ønsker å jobbe med dette. Det er helt opp til deg. Du må ha et
id nr å knytte deg opp til når du registrerer deg.

Kontakt meg her hvis du har noen spørsmål.
Hvis du allerede har bestemt deg kan du klikke her for å registrere deg som
Herbalife Distributør. På denne siden vil du bli spurt om mitt ID nummer, som er
følgende: 48096316, så vil du får et spørsmål om de tre første bokstavene i
etternavnet mitt, som er JOS.